Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
Vloženo: 18. 1. 2017 22:42

Kdy začít s logopedií ?

V níže vyjmenovaných případech je vhodné vyhledat logopedii již před třetím rokem života dítěte.

 • rozštěpovými vadami
 • sluchově postižené děti
 • děti s tělesným postižením
 • děti se zrakovým postižením
 • děti s různými syndromy a jinými kombinovanými vadami

Řeč dítěte do tří let věku

 

Od narození do tří let věku dítěte dochází k prudkému rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, pak žvatlají, kolem prvního roku začínají používat první slova, v osmnácti měsících je začínají spojovat do dvouslovných vět, ve třech letech již komunikují v zatím gramaticky nesprávných větách.
Ve třech letech ještě není tolik důležité jakou má dítě výslovnost, ale jaký je obsah jeho řeči:

 

 • Slovní zásoba
 • Tvorba vět
 • Říkanky, písničky

S tříletým dítětem je možné začít docházet na logopedii v případě, že má:

 • tzv. opožděný vývoj řeči
 • je postiženo rozumění řeči
 • řeč je výrazně nesrozumitelná
 • řeč je neplynulá (vývojová neplynulost, koktavost)

V případě, že je dítě schopno dobře spolupracovat, je možné začít také s nápravou výslovnosti. POZOR! Pouze s vyvozováním hlásek, které by dítě již v tomto věku mělo umět. Jedná se o hlásky: M B P, D T N L J, K G H Ch, V F, samohlásky A O U I E, OU AU. Nikdy nenapravujeme výslovnost, která neodpovídá věku.

Několik praktických tipů, jak dítěti pomoci s nástupem řeči 

 • Mluvte se svým dítětem od narození.
 • Popisujte mu, co spolu během dne děláte, jak se cítíte, co slyšíte.
 • Povídejte si o hračkách, jak vypadají, co s nimi děláte
 • Reagujte už i na první žvatlání svého děťátka.
 • Často a pravidelně mu nahlas čtěte, a to zejména knihy, přiměřené jeho věku. Pokud děťátko začne ztrácet zájem, pouze mu popisujte obrázky.
 • Poslouchejte své dítě. Dívejte se na něj, když mluví. Dejte mu čas, když chce něco říct.
 • Nesnažte se dítě nutit mluvit.
   

Řeč dítěte od čtyř do pěti let
Vyjadřovací schopnosti dětí se rozvíjí a zlepšují se. Stále narůstá slovní zásoba, děti tvoří složitější a rozvité věty, začínají používat všechny slovní druhy, dysgramatismy postupně ubývají, nechybují v předložkových vazbách, atd. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.
Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. Jedná se o již výše zmíněné hlásky a dále Bě Vě Mě, Ť Ď Ň.
Nikdy nenapravujeme výslovnost, která neodpovídá věku.

 

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče také v případě, že:

 • mělo nebo má opožděný vývoj řeči
 • má vývojovou dysfázii (dysfázie je zvláštním způsobem narušený vývoj řeči u dětí. Řečový projev většinou nechybí úplně, vývoj řeči je však opožděn a liší se kvalitou od normálu. Dítě není schopno se vyjádřit, nemluví vůbec nebo vydává pouze zvuky. Mívá svůj vlastní slovník, kterému rozumí často jen nejbližší osoba. Již naučená slova dítě komolí, neumí skloňovat, časovat, používá nesprávný slovosled.
 • má koktavost
 • dochází k regresi řeči – dítě s dostatečnou slovní zásobou ji najednou začíná ztrácet namísto toho, aby se dále vyvíjela.

 

Řeč dítěte od pěti let
Po pátém roce jsou děti schopny srozumitelně komunikovat s vrstevníky i dospělými. Orientují se v čase i prostoru, rozeznávají pravou a levou stranu, dokáží vyprávět, popisovat obrázky. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.
 
S pětiletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. CSZ, ČŠŽ, R, V tomto období se začínají objevovat hlásky R, Ř. Správnou výslovnost hlásek r a ř dosahuje většina dětí nejpozději do 7 roku života.. I tyto hlásky se samozřejmě mohou spontánně upravit až kolem šestého roku. Není to však pravidlem u všech dětí.
 
Vždy je potřeba mít na paměti, že logopedická terapie je dlouhodobá záležitost. Může trvat několik měsíců i let.
Při vstupu do školy je ideální, když má dítě fyziologickou (přirozenou, správnou) výslovnost všech hlásek.


 

Zdroj: http://www.logopedonline.cz/

 

autor: Jarmila Soukupová
Zpět <<