Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
214834
0
0
0
0
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Projekt Klokanovy školky

Projekt Klokanovy školky se zaměřuje na vzájemné učení pedagogů mateřských škol po celé České republice. Záměrem je vytvoření sítě mateřských škol, které budou centry setkávání a podpory sdílení zkušeností mezi pedagogy. Do projektu se zapojilo již 42 školek ze všech krajů, které se staly Centry kolegiální podpory a jednou z nich je také naše mateřská škola.

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení (síť mateřských škol)  působí v tématech:

  • Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Polytechnické vzdělávání v MŠ
  • Individualizace vzdělávání v MŠ

Centra (1 až 3 v každém kraji) v rámci projektu pořádají 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky.

Vytvořené návrhy pracovních listů a pracovních činností, které vznikají během workshopů, jsou následně jinými mateřskými školami ověřeny v praxi. Na závěr projektu tak budou vytvořeny kvalitní materiály pro volné užití v mateřských školách.

Zúčastněné mateřské školy získají možnost setkávání a sdílení zkušeností pedagogů s používáním diagnosticko – intervenčních postupů a pomůcek, inspiraci do výuky, sdílení příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností s metodickou pomůckou Klokanův kufr a Klokanovy kapsy i šanci pro vznik a ověření nových pracovních listů navržených přímo mateřskými školami. Vysokou přidanou hodnotou pro všechny přizvané mateřské školy je možnost podpory a konzultací s metodikem projektu, Mgr. Jiřinou Bednářovou, autorkou řady metodických, diagnostických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.