Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor
  Žabičky >>   Naše třída | Aktuality | Učíme se | Fotogalerie | Výukové materiály |

NAŠE TŘÍDA

Žabičky

Třída je složena z dětí 2 - 5 letých.

Vzhledem k tomu, že se jedná o věkově heterogení třídu si děti více uvědomují potřebu vzájemné pomoci a komunikace s ostatními.
Hlavním úkolem je nové děti začlenit do kolektivu, rozvíjet prosociální vztahy ve třídě, rozvoj řečových schopností, hudebně pohybových dovedností, rozvoj tvořivosti, kreativity při výtvarných činnostech - děti pracují i s netradičními materiály.

Motto: ,,Kresba - obraz duše dítěte".

Cílem je, aby děti zde byly šťasné, spokojené, zažívaly pocit úspěchu a respektování jejich individuality.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla.

 

Žába skáče po blátě,

koupíme jí na gatě.

Na jaké, na jaké,

na zelené strakaté.

Ve třídě Žabiček učí Jaroslava Říhová a Martina Přinosilová.

Třída je v provozu od 7:00 - 15:30 hodin.